ПЪТЕВОДИТЕЛ

АДРЕС

De Vuurvlinder

Diamanthorst 10

2592 GH Den Haag

ТЕЛЕФОН

+31 6 23 26 27 78

EMAIL

info@bgschool.nl

Facebook

bg
Slide 1

Представяне на проекти на тема «Превод на гатанки»

 

На 5 април 2014г. учениците от 5. и 7. клас представиха вторите проекти за тази учебна година по български език и литература на тема «Превод на гатанки».

Малките преводачи направиха чудесни преводи на български гатанки на избран от тях чужд език, както и илюстрации към гатанките. За всички беше много забавно да чуем как звучи например гатанката: «Сам дядо къщата си носи на рамо. Що е то?» на холандски и на английски език!

Преводите от български език показаха богатите езикови знания на учениците и способността им да се изразяват много точно, вярно и поетично на различни езици.